Delnet

Developing Library Network. Connected with 4926 libraries worldwide.

E-Resources

E-Resources searches various eBooks, eDocuments, eJournals, etc.

Books

It searches Library for books and some tables of contents, dissertations, journals (not articles).

Audio/Video

Internet access & digital services.

Donor's List

Donate Now
 • #Donor Name
  1 Shri.Rajesh Jain(MD,LPS Bossard)
  2 Shri. Arvind Saraf.(Arcotech Ltd.)
  3 Shri. Anoop Gupta (KRBL Ltd.)
  4 Shri. Vipin Gupta (Karnal Milk Food Ltd.)
  5 Shri.Sushil Goyal (Janta Soya Ltd.)
  6 Dr.Sunil Gupta (USA)
  7 Shri.Parmod Aggarwal(USA).
  8 Shri.Ved Prakash Jain(Dalal)
  9 Shri.Atul Jain(Malabar)
  10 Shri.Anil Jain(Lohia)
  11 Shri.Shiddhart Jain(Shayam Plaza)
  12 Shri.Shalender Jain(Shayam Plaza)
  13 Shri.Deepak Jain(JIP)
  14 Shri.R.K Jain(PushUp)
  15 Shri.Vinod Jain (AV Fasteners)
  16 Shri.Surender Jain(Singla Forging)
  17 Shri.Pradeep Jain(Ply Wale)
  18 Shri.Harish Jain(Bharat Gas Agency)
  19 Shri Vivek Jain (TVS Wale)
  20 Shri.Baljeet Rai Jain
  21 Shri.Manoj Jain(Pansari)
  22 Shri.Jambu Parsad Jain
  23 Shri.NareshJain(Siti Cabel)
  24 Shri.Nav Hind Jain (CA)
  25 Shri.Vijay Jain (Canara Bank)
  26 Shri.Anil Jain(Sera Pipes)
  27 Shri.Prabhash Chand Jain
  28 Smt.Kumkum Jain